De basistraining Sexual Grounding Therapy® (SGT®) geeft de deelnemers de mogelijkheid om niet afgeronde ontwikkelingsstappen binnen de seksuele ontwikkeling te herkennen en in te halen, maar ook om zich voor te bereiden op komende ontwikkelingsfasen. Een belangrijk onderdeel van de training is het erkennen en verbinden van vader en moeder als onze (seksuele) bronnen. Daardoor kunnen we onze innerlijke mannelijke en vrouwelijke energie in harmonie brengen en de kwaliteiten van onze voorouders voluit benutten.

In de oefeningen en opstellingen beleven de meeste deelnemers voor het eerst een ondersteunende seksuele spiegeling bij de ontwikkeling van meisje tot vrouw en van jongen tot man.

De basistraining telt 24 dagen, verdeeld over 6 blokken. Deze training omvat de seksuele ontwikkeling van de jonge kinderjaren, puberteit tot volwassenheid. Er wordt gewerkt met theorie en vooral veel  lichaamsgerichte oefeningen. Veel aandacht wordt besteed aan de driehoek vader-moeder-kind waarbinnen het kind centraal staat. In elke fase wordt de relatiestructuur, relatie inhoud en de functie van de ouders behandeld. Binnen de relatie inhoud wordt vanuit de kind-positie gekeken naar opwinding, onschuld, nieuwsgierigheid en regulatie binnen de seksuele ontwikkeling.

Tussen de blokken door zijn er bijeenkomsten met een SGT®-therapeut om extra aan het eigen ontwikkelingsproces te werken in een kleine groep.

Wat gegeven had mogen worden door de ouders op jonge leeftijd, in de puberteit en tijdens de adolescentie -en waaraan niet adequaat door hen werd voldaan voor het kind- wordt in therapeutische oefeningen hersteld met behulp van ideale ouders. Daarbij wordt aandacht besteed aan de functie die de ouders hebben voor de seksuele ontwikkeling van het kind in de diverse fasen, zodat de ideale ouders wel adequaat kunnen reageren.

Aan het einde van de SGT® Basis is het doel dat je los bent gekomen uit de fixaties vanuit de oedipale driehoek met je ouders. Door het herstellen van je blokkades en belemmeringen ben je in staat als volwassene om op een vrije manier te kunnen relateren met jouw partner. Ook kan je dan de latere ontwikkelingsfasen alsnog doorlopen op een optimale manier. Dit alles in verbinding met je ouders, schoonouders en de generatielijnen.

En dan …..

Na dit basisjaar is het zeker aan te raden om door te gaan met de jaartraining Sexual Grounding Therapy®Advanced welke de ontwikkelingsfasen vanaf 24 jaar tot aan het einde van leven behandeld.