Missie van Mini

“Mijn missie is verbinding maken en verbindingen herstellen, zowel in mezelf als met en tussen anderen. Als therapeut en trainer wil ik de cliënt en/of student begeleiden in het (her)verbinden met zijn of haar oorspronkelijke energie. Al vele jaren is het mijn missie om verbinding te maken tussen reguliere en alternatieve geneeskunde. Kennis die ik via anderen heb verkregen en heb geïntegreerd met mijn eigen kennis en ervaringen, wil ik doorgeven aan belangstellenden. Graag wil ik mijn steentje bijdragen aan een blijere en liefdevolle wereld.”

Mini Soer, MSc (1956) heeft ruime ervaring binnen de reguliere gezondheidszorg en in het bedrijfsleven, zowel in onderzoeks- als managementfuncties.

In 2000 startte ze haar eigen praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie “De Ontmoeting” in Amersfoort als lichaamsgericht therapeut. Het belang van de relatie tussen therapeut en cliënt of student staat voorop. Openheid in liefde, met respect voor de ander, in vertrouwen en eerlijkheid is voor haar belangrijk. Dit zet ze dan ook in als therapeut, begeleider en als trainer, met als doel dat de ander meer contact kan maken met zijn of haar eigenheid. Ze werkt zowel individueel met cliënten als met paren en groepen.

In 2007 werd ze therapeut Sexual Grounding Therapie® en begeleidde ze diverse groepen die deel namen aan de Sexual Grounding Therapie® training. Tijdens en na haar trainersopleiding(2010) heeft ze het mogelijk gemaakt dat de SGT®-Advanced training ook in het Nederlands wordt gegeven. In 2011 heeft Mini dan ook de eerste Nederlandstalige SGT®-Advanced training gegeven.
Sinds 2015 is ze toegevoegd aan het docententeam van Sexual Grounding Therapy® in Mexico en in 2017 heeft ze een deel van de training gedaan in de SGT® International.

Op 14 t/m 17 september 2012 werd het 13e internationale EABP-congres gehouden op het universiteitsterrein van Cambridge. Eén van de sprekers was Mini Soer, die een presentatie hield over de relatie tussen Sexual Grounding Therapy® en Attachment.

Mini Soer is ECP-gecertificeerd therapeut en trainer voor verschillende vormen van lichaamsgerichte psychotherapie, zie www.minisoer.nl.

De relatie van de vroege hechting en de seksuele ontwikkeling van het kind en de impact hiervan op de volwassen intiem-seksuele relatie is voor haar een continu studieonderwerp.

In 2021 heeft ze haar Masteropleiding Innovatie in Zorg en Welzijn afgerond. Haar afstudeeropdracht heeft de titel: Het enigma van de seksualiteit verminderen en hierdoor het seksuele plezier verhogen. Dit met behulp van innovatieve educatie voor behandelaars. De interventie spiegelen van seksuele gevoelens en affecten is onderzocht. De conclusie uit het onderzoek is dat lichaamsgerichte interventies voor spiegelen van seksuele gevoelens en affecten kansen biedt het enigma rondom seksualiteit in de psychoseksuele hulpverlening te verkleinen.

Haar kennis deelt ze graag tijdens interactieve lezingen en workshops.

Visie van Mini

De mens is een geheel en behoort ook als zodanig te worden benaderd. Voldoende veiligheid tijdens de sessies en gedurende de trainingen zijn van wezenlijk belang. Optimaal in verbinding staan met je oorspronkelijke levensenergie, je seksuele energie, geeft vreugde, rust en vrijheid voor jezelf en in relatie met andere mensen.
Belemmeringen zijn er om opgelost te worden. Dit kan door er liefdevolle professionele aandacht aan te besteden en het bewustzijn hierover te verhogen. Het contact tussen cliënt en therapeut is een belangrijke factor in het succes van de therapie.