2-daagse introductie

Voor wie? Misschien wel voor iedereen die een diep proces van persoonlijke ontwikkeling met betrekking tot intimiteit en seksualiteit wil ondergaan.
Het is in ieder geval voor mensen die een vervullende relatie willen en voor (toekomstige) ouders die hun kinderen optimaal willen opvoeden.
Voor professionals die werken met de thema’s relaties, intimiteit en seksualiteit is deze training uitermate geschikt, daar deze persoonlijke ontwikkeling je in staat stelt om meer geaard je werk te doen. Deze persoonlijke ontwikkelingsjaren zijn naast andere criteria een verplichting om door te kunnen gaan naar de SGT® Therapeutenopleiding.

Vervulling in de liefde en in de seksualiteit en van hieruit in de relatie

De juiste spiegeling op jonge leeftijd, ook op genitaal niveau, is essentieel om de verbinding in en de verankering van je hele lichaam tot stand te brengen.
Veel mensen hebben de juiste afgestemde spiegeling gehad in hun bovenlichaam, echter als het gaat om de energie in de geslachtsorganen hebben hier veel ouders en opvoeders moeite mee. Ook in veel opleidingen blijkt de aandacht voor de geslachtsdelen – als onderdeel van het totale lichaam en de persoonlijkheid – nog vaak het “ondergeschoven kindje” te zijn.
Het lichaam in zijn geheel te benaderen is voor velen vaak nog een lastige klus.

Splitsingen tussen hoofd, hart en geslacht zorgen er vaak voor dat het onrustig blijft in je lichaam en binnen de intimiteit in relaties. Negeren van de geslachtsdelen en ontwijken van het thema seksualiteit, is een manier om er mee om te gaan. Ook kan het voorkomen dat je je volwassen seksualiteit projecteert op onontwikkelde delen in de ander, zoals ook gebeurde tijdens je eigen jonge jaren door de volwassenen om je heen.

Tijdens deze workshop is er de mogelijkheid om te ervaren wat Sexual Grounding Therapie® is en wat het voor jou kan betekenen. Er is een theoretisch kader en er wordt een aantal oefeningen gegeven uit het Basisjaar van Sexual Grounding Therapy®.

Deze workshop geeft je een glimp hoe jij erin staat en waar nodig een ervaring kan maken van volledige heelheid, inclusief je geslacht. Dit alles gebeurt met respect en voldoende veiligheid voor iedere aanwezige.

En dan ………

Na de introductieworkshop kan je besluiten om de jaartrainingen SGT® Level I (Basis) en SGT® Level II (Advanced) te gaan doen.