De therapeutische relatie is een ontwikkelingssmeltkroes voor de cliënt. De kwaliteit van de therapeutische, naast de technieken die je toepast, vormt een belangrijk aspect voor heling van de cliënt. Erotische energie en de hechtingsstijlen samen geven een bijzondere dynamiek in de behandelrelatie. het hechtingssysteem en het seksuele systeem zijn twee biologische systemen in de mens en ze zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Ze spelen een centrale rol in het menselijk gedrag en in menselijke relaties. Beide systemen botsen op elkaar en beïnvloeden elkaar. Meer bewustzijn hoe dit werkt geeft veel rust en veiligheid voor de cliënt en de behandelaar en meer diepgang in het therapeutisch proces. In een veilige setting wordt middels theorie en oefeningen je gereedschappen aangereikt hoe je effectiever en veilig kan werken binnen de therapeutische relatie.

De therapeutische relatie is een ontwikkelingssmeltkroes voor de cliënt. De kwaliteit van de therapeutische, naast de technieken die je toepast, vormt een belangrijk aspect voor heling van de cliënt. Erotische energie en de hechtingsstijlen samen geven een bijzondere dynamiek in de behandelrelatie. het hechtingssysteem en het seksuele systeem zijn twee biologische systemen in de mens en ze zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Ze spelen een centrale rol in het menselijk gedrag en in menselijke relaties. Beide systemen botsen op elkaar en beïnvloeden elkaar. Meer bewustzijn hoe dit werkt geeft veel rust en veiligheid voor de cliënt en de behandelaar en meer diepgang in het therapeutisch proces. In een veilige setting wordt middels theorie en oefeningen je gereedschappen aangereikt hoe je effectiever en veilig kan werken binnen de therapeutische relatie.