Het gebroken en samengesteld gezin vanuit het kind bekeken

Kinderen, jong of oud, komen na scheiding en overlijden van de ouders vaak in lastige situaties, zoals loyaliteitsconflicten en omgaan met verdriet en boosheid. Dit is veelal bekend.

Waar vaak niet aan gedacht wordt is dat de spiegeling van de biologische ouders samen er veelal niet meer is.

Voor een gezonde ontwikkeling van ieder mens is het belangrijk dat je deze spiegeling krijgt en wel gedurende het hele leven. Het kind, dat ontstaan is uit de biologische ouders, zal telkens op zoek gaan naar deze spiegeling van zijn oorspronkelijke bronnen als het compleet wil kunnen leven en relateren. Ook de biologische grootouders spelen hierbij een belangrijke rol.

Natuurlijk hebben de zorg(groot)ouders ook een belangrijke functie, maar niet ten aanzien van deze spiegeling. Handvatten om hier als volwassenen optimaal mee om te gaan zullen aangereikt worden tijdens deze dag. Dit alles met als doel dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen in de complexheid van het gebroken en het samengesteld gezin.

Tevens zal het vergroten van bewustzijn en de erkenning van het gemis aan spiegeling van de biologische ouders samen voor volwassen kinderen uit gebroken en samengestelde gezinnen al vaak een deel van de innerlijke onrust wegnemen.

Er worden een aantal oefeningen aangeboden en er is mogelijkheid om naar je eigen familiesysteem te kijken.

Doelgroep: Volwassenen die in het familiesysteem of in hun werk te maken hebben met dit thema.

 

Hoe hiermee om te gaan in je persoonlijk leven of als je mensen in behandeling hebt die met dit thema te maken hebben.  ook onderwerp binnen de workshop op 30 mei 2017 te Amersfoort. Opgave en/of verdere informatie graag per mail: info@minisoer.nl

Deel deze informatie