Sexual Grounding®  bestaat bijna 25 jaar

Sexual Grounding® Nederland

De organisatie in Nederland is ingebed in Sexual Grounding® International.
Sinds 1 januari 2017 is Mini Soer licentiehouder in Nederland en Nederlandstalig Belgie en zij verzorgt de trainingen in deze regio.

Sexual Grounding® International

In diverse landen is deze organisatie actief met SGT Trainers en SGT Therapeuten.

Zie de website: www.sexualgrounding.com.

Visie: Als mannen en vrouwen verbonden zijn met de bron van hun oorsprong en daarmee met het leven als geheel, wordt de wereld een plaats waar kinderen zich seksueel en relationeel op natuurlijke, vrije wijze kunnen ontwikkelen.

Missie: Wij als therapeuten en trainers leveren programma’s die mensen ondersteunen in het hervinden van hun bron, zodat ze daarmee hun seksualiteit als bron voor volledige liefde in hun relaties en hun leven als geheel ten volle kunnen beleven.

Het belang van zorgvuldigheid en veiligheid staat voorop in de hele organisatie.
Iedere trainer en therapeut verbindt zich met de ethische code binnen de internationale organisatie door afleggen van een eed.

Foundation for Sexual Grounding Therapy (FSGT):
De stichting is opgericht middels een notariële acte op 18 april 2000 en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer:09112790.
‘President’: Theo Royers, woonachtig in Zuthpen.
De FSGT bezit de intellectuele eigendomsrechten op SGT®. Dit met als doel om SGT® te beschermen, te onderzoeken en de wetenschappelijke basis van SGT® te ontwikkelen.

Principal Trainer:
Sinds 2014 is Helena Løvendal-Duffell aangesteld als ‘Principal Trainer SGT®.
Zij volgt daarmee Willem Poppeliers op als eindverantwoordelijke voor de inhoud van de SGT® trainingen en zij is tevens hoofd opleidingen SGT®.
   www.helena-lovendal.com

Secretariaat FSGT en Sexual Grounding International: Jane Lamb, email: secretary@sexualgrounding.com

Sinds januari 2017 wordt er gewerkt met de organisatievorm Holacracy: Autoriteit en besluitvorming zijn verdeeld over zelfstandige, autonome teams, in plaats van in de klassieke ’top’ van de organisatie. De FSGT en ASGTT(Association for Sexual Grounding Therapist and Trainers) zijn in deze organisatie opgenomen en blijven geldig als rechtsvorm.

Het klacht en tuchtrecht valt onder de FSGT: Klacht en tuchtrecht: Regulation Complaint Committee