Als kind of jong volwassene kan je natuurlijke ontwikkeling worden verstoord door te weinig of geen spiegeling op nieuwsgierige, onschuldige uitreikingen van het hele lichaam. Er kunnen dan splitsingen of andere onvolkomenheden ontstaan. Dit werkt door tijdens de rest van je leven, zowel in je intiem-seksuele relatie als in je manier van opvoeden naar je kinderen.

Het zou mooi zijn als een ouder het kind op de juiste manier kan spiegelen op de leeftijd waar het kind is in plaats vanuit alleen het volwassen perspectief. Hierdoor kan het kind en later de volwassene zijn natuurlijke ontwikkelingsstappen maken gedurende het hele leven. Een ouder die alleen vanuit volwassenheid naar het kind kan kijken en geen verbinding kan maken met het eigen onbeschadigde kind dat ieder in zich draagt, heeft ook de verbinding verloren met zijn oorspronkelijk energie. Dankzij Willem Poppeliers is herstel mogelijk. Hij heeft bijna 25 jaar geleden Sexual Grounding Therapy® ontwikkeld.

In een proces van polarisatie, harmonisatie en transformatie leren we de oer-driehoeksverhouding met onze ouders in ons lichaam te voelen, ons ermee te identificeren en daarna los te laten. Zo kunnen we van gedragspatronen en blokkades, die ons verhinderen om op een directe manier met de ander in contact te zijn, afkomen: we leren een beweging van een driehoeksrelatie naar een tweerelatie te maken.

In het therapeutisch contact met de trainer, assistent- trainers en de therapeuten leren deelnemers door hun angst en zelfbedrog heen te gaan op weg naar een innerlijke rijpheid. In het ervaren van de natuurlijke stadia in de seksuele, genitaal-emotionele ontwikkeling vormen deze de mijlpalen op onze weg.

Oefeningen, rollenspelen en opstellingen brengen een persoonlijk proces op gang, waarbij de groepsleden elkaar steunen in ieders eigen natuurlijke ontwikkeling.

Sexual Grounding Therapy® is een zeer effectieve vorm van zelfontwikkeling, die op een heldere, directe en zuivere manier ingaat op seksualiteit en relaties.
Deelnemers rapporteren dat de SGT-trainingen een duurzame ondersteuning bieden voor elementaire levensthema’s, zoals de verbinding met de oorspronkelijke natuurlijkheid en levendigheid, het herstellen van de seksuele stroom tussen hart en geslacht, het vermogen tot duurzame relaties en de seksuele opvoeding van kinderen.